Dutch Article About Museum Hack

Testimonials
Renegade Tours
Testimonials October 05, 2015 Featured Image

Museum Hack’s ideas are spreading across the Atlantic! Recently, an article was written about us for the Dutch magazine, Museumvisie.

We have read the translated version of the article, and loved how they highlighted how important entertainment is in engaging new audiences. 

Museumvisie dutch press article

Here is an excerpt from the article in Museumvisie:

Spreker Valentijn Bijvank, sinds 2013 directeur van Marres, huis voor de hedendaagse cultuur in Maastricht, sprak over een daar georganiseerde Winterantidepressieshow: bezoekers konden in groepjes van acht met een gids de expositie in. Daarin veel zinnenprikkelende stimuli: een passagevloer, een bed met geluidsspeakers, zomergeluiden en zomergeuren, extra zonlicht en een kamer met evenwichtsoefeningen. Met bijna 2500 bezoekers was de show als totaalbeleving een Greet succes. Hij haalde bovendien ruimschoots de (inter)nationale media. De Amerikaan Nick Gray (MuseumHack) vertelde hoe hij als verstokt museummijder en zakenman na een date in het Metropolitane Museum verliefd werd. Niet op het meisjedat persoonlijke verhalen over haar favorieten daar vertelde, maar op de `Met’ zelf. Door haar aangestoken, begon hij met rondleidingen voor vrienden; langs kunstobjecten die hij zelf interessant vond. Het werd een groot succes. Gray leidt inmiddels een bedrijf met 15 tot 20 medewerkers dat per week zo’n 35 onafhankelijke, gepersonaliseerde rondleidingen organiseert door diverse musea in Amerikaanse grote steden.  

Zijn geheim? Guides, games en gossip. De guides zijn geen traditionele gidsen, maar mensen met een eigen passie. De rondleiding wordt onderbroken door games: yoga, fotowedstrijden, museumcafebezoek. Geen saaie, historische verhalen, maar roddel en sappige verhalen achter de voorwerpen: hoeveel ze gekost hebben, bijvoorbeeid. Entertainment voor educatie. Gray erkende dat musea aanvankelijk afhoudend reageerden op zijn `MuseumHackYVooral het lagere echelon binnen de organisatie — conservatoren en educatie — was bezorgd of wat ik wilde “zomaar ken”. Aan de top, bij de marketing en het management, was de stemming totaal tegenovergesteld. Men was nieuwsgierig en wilden mij wel een kans geven. Maar wat vooral hielp, was het geld. Ze zien dat ik een kapitaalkrachtig publiek binnenbreng dat ze eerder niet bereikten. En de resultaten ervan spreken voor zich.’  

Here is a section of the article about Museum Hack translated into English: 

His secret? “Guides, games, and gossip. The guides are not traditional guides but people with driven by their own passions. The tours are infused with games: yoga, photography competitions, and museum cafe visits. No dull, historical recounts, but gossip and the juicy stories behind the objects, like how much they cost, for example. Entertainment before education.

Initially some people in the museum responded negatively to Museum Hack. Especially the upper echelon–conservatives within the organization and education,  they were worried about what we were doing. However, at the top, in marketing and management, the mood was completely opposite. They were curious and wanted to give Museum Hack a chance. But what especially helped was the money. The museums saw that I was bringing in an affluent audience that they could not previously reach. And the results spoke for themselves.”

Museumvisie 4 2014 groter 2

Would you like to talk with us about our work in the museum industry? We’d love to have a chat with you! Send us an email to start up a conversation. 

written with 💖 by Museum Hack

Share this article... your friends will love it too!

Want to improve job satisfaction at YOUR organization?